Data publikacji Symbol dokumentu Tytuł dokumentu
29.11.2022 12:31 MPZP cz, wsi Kletno Uchwała LVIII/358/22 (Dz.Urz Woj Dolno 14.11. 2022 r. poz. 5473)
29.11.2022 12:27 MPZP wsi Sienna i Janowa Góra obszar 4 Uchwała LVIII/357/22 (Dz.Urz.Woj.Dolno. 14.11.2022 poz 5472)
20.10.2021 11:44 MPZP dla cześci obszaru wsi Kletno przyjęty uchwałą Nr XXXIV/232/21 RM z dnia 30.04.2021 r. (Dz.Urz Woj.Dolno.z 2021 poz.2416)
20.10.2021 11:41 MPZP dla części obrębu Stronie Lasy przyjęty uchwałą Nr XXXV/241/21 RM z dnia 31.05.2021 r. (Dz.Urz Woj.Dolno.z 2021 poz.2737)
27.01.2021 13:58 MPZP dla cześci obszaru wsi Stary Gierałtów przyjęty uchwałą Nr XXIX/202/20 RM z dnia 31.12.2020 r. (Dz.Urz Woj.Dolno.z 2021 poz.248)
15.01.2021 08:21 MPZP terenu położonego w obrębie wsi Stara Morawa przyjęty uchwałą Nr XXIV/171/20 RM z dnia 31.08.2020 r. (Dz.Urz Woj.Dolno.z 2020 poz.4995)
01.04.2020 08:03 MPZP Stara Morawa - publiczna konsultacja
31.01.2020 08:29 MPZP Siennej i Janowej Góry obszar 3 przyjety Uchwałą nr XVI/121/19 Rady Mijeskiej Stronia Slaskiego dn 30.12.2019 (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2020 r. poz 482)
18.12.2019 09:17 MPZP cz.Stary Gierałtów uchwała Nr XV/106/19 z dn. 29.11.2019 r.(Dz.Urz.Woj.Dolno z 2019 r poz 7528)
15.05.2019 12:28 MPZP cz. Stary Gierałtów przyjęty Uchwałą Nr XLIII/270/17 z dn.25.09.2017 (Dz.Urz.Woj.Dolno.z 2017po.3972)
09.04.2019 11:18 MPZP Stary Gierałtów cz. przyjęty Uchwałą Nr V/24/19 z dnia 31.01.2019 r. (Dz.Urz.Woj.Dolno. z 2019 r poz.1162).
09.04.2019 10:58 MPZP Sienna i Janowa Góra obszar nr 2 przyjęty Uchwałą nr VII/40/19 z dnia 28.03.2019 r. (Dz.Urz.Woj. Dolno z 2019 poz. 2332))

1 2 3 4 następna