Informacje nieudostępnione w biuletynie

­

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) informujemy, że informacje publiczne nieudostępnione przez Urząd Miejski w Stroniu Śląskim w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są również:

- na wniosek (art. 10, ust. 1)

- bez pisemnego wniosku w formie ustnej lub pisemnej (art. 10, ust. 2), gdy udostępnienie może nastąpić niezwłocznie,

- w drodze wyłożenia lub wywieszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim (art. 11, pkt 1).

Załączniki