INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.

 

Od 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim ul. Kościuszki 55, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

- e-mail na adres gmina@stronie.pl,

- faxem na nr 74 8 11 77 32,

- telefonicznie na nr 74 8 11 77 11,

- drogą pocztową.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się.
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:11.04.2012 08:04
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:11.04.2012 08:06