Zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236) Burmistrz Stronia Śląskiego informuje, o przystąpieniu Gminy Stronie Śląskie do zakupu tego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Wniosek do wypełnienia na komputerze

Wniosek do wydruku

Jak dokonać wpłaty na węgiel w preferencyjnej cenie zakupiony

od Gminy Stronie Śląskie:

 1. WNIOSKI O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA KAMIENNEGO należy składać do Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim do dnia 2 grudnia 2022 roku.
 2. Przypomina się, że do końca 2022 roku możliwe jest zakupienie maksymalnie 1,5 tony węgla. Pozostałe 1,5 tony przysługujące w sezonie grzewczym 2022/2023 możliwe będzie do odebrania w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia przyszłego roku po złożeniu kolejnego wniosku.
 3. W przypadku błędów we wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do ich poprawienia.
 4. Jeśli z wniosku będzie wynikać, że wnioskodawcy nie przysługuje prawo do zakupu preferencyjnego węgla, stosowna informacja zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailem.
 5. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany pozytywnie, pracownik Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim skontaktuje się z wnioskodawcą na numer telefonu podany we wniosku,  celem potwierdzenia i poinformowania o konieczności dokonania płatności za węgiel. Wnioskodawca zostanie poproszony o uiszczenie zapłaty za węgiel (1900 zł/tonę) na konto Gminy Stronie Śląskie:

Nazwa odbiorcy : Gmina Stronie Śląskie, ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie.

Numer konta bankowego : 14 9588 0004 0000 1850 2000 0530

 1. W tytule przelewu koniecznie należy wpisać: WĘGIEL – imię i nazwisko wnioskodawcy oraz adres gospodarstwa domowego, na który jest złożony wniosek.
 2. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto osoba upoważniona z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim telefonicznie przekaże informację wnioskodawcy o miejscu i czasie odbioru węgla.
 3. Węgiel może odebrać tylko wnioskodawca lub osoba pisemnie upoważniona przez wnioskodawcę. W obu przypadkach należy legitymować się dowodem tożsamości.
 4. Gmina Stronie Śląskie podpisała umowę na dostawę węgla kamiennego z firmą Polska Grupa Górnicza S.A. z siedzibą w Katowicach. Węgiel kamienny dostępny jest w następującym sortymencie:
 1. Retopal Ekogroszek – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Piast - Ziemowit;
 2. Orzech – pochodzący z Kopalni Węgla Kamiennego Ruda.

           UWAGA !

 • Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez osobę upoważnioną z Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.  
 • Miejsce i termin odbioru węgla będzie ustalany dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na koncie gminy.
 • Odbiór węgla będzie odbywał się z gminnego punktu odbioru, mieszczącego się przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Strachocinie, który usytuowany jest naprzeciwko Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Strachocin 38C, 57-550 Stronie Śląskie.
 • Organizacja transportu węgla z gminnego punktu odbioru do gospodarstwa domowego jest po stronie wnioskodawcy (wraz z pokryciem kosztów transportu).   

Podstawy prawne:
1.
USTAWA z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 

2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup preferencyjny węgla kamiennego
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:04.11.2022 12:16
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Marek Stocki
Data aktualizacji:23.11.2022 09:30