2022

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.1.2022 11.02.2022 Ogłlnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"
ul. Rynek 2
63-760 Zduny
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja przekazana wg. właściwości
BB.152.2.2022 24.02.2022

Cech Zdunów Polskich
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja przekazana wg. właściwości
BB.152.4.2022 05.05.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2022 01.07.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2022 14.10.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.7.2022 18.11.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

2021

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.9.2021 29.10.2021 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.8.2021 20.10.2021 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.7.2021 29.09.2021 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2021 16.08.2021 Osoba
prawna
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.4.2021 26.03.2021 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2021 17.03.2021 Osoba
prawna
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

BB.152.2.2021

wycofanie petycji

08.02.2021 Osoba prywatna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

BB.152.1.2021

+

uzupełnienie

05.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO
ul. Jagielońska 21 44-100 Gliwice
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

2020

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.5.2020 26.10.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2020 07.09.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2020 04.08.2020 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2020 27.03.2020 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2020 27.03.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia

2019

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.8.2019 12.12.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.7.2019 10.12.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700
Rabka - Zdrój

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2019 19.10.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2019 14.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.4.2019 28.05.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2019 22.05.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2019 25.03.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2019 06.03.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

2018
 

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.6.2018 06.11.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2018 19.09.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2018 11.09.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2018   - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
BB.152.2.2018 17.04.2018  - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2018 16.02.2018 - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

2017

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.10.2017 11.12.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.9.2017 18.10.2017

Dr Bogusław J.Feder Akademia
Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.8.2017 18.09.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.7.2017 18.09.2017 - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
BB.152.6.2017 8.09.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2017 30.08.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2017 19.07.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2017 5.06.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2017 6.05.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIEBB.152.1.2017

 

1.02.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

2016 

Petycja Data złożenia Nazwa podmiotu Przewidywany termin załatwienia Informacja
o sposobie załatwienia petycji
BB.152.1.2016 4.10.2016

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o. KRS: 0000059459

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.2.2016 26.09.2016 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2016 31.10.2016 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Petycje składane do Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Data publikacji:06.10.2016 15:17
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Agnieszka Gawron
Data aktualizacji:28.11.2022 10:47