Marek Stocki 06.10.2016 15:17

Petycje składane do Burmistrza

­

2022

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.1.2022 11.02.2022 Ogłlnopolskie Stowarzyszenie "Kominki i Piece"
ul. Rynek 2
63-760 Zduny
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja przekazana wg. właściwości
BB.152.2.2022 24.02.2022

Cech Zdunów Polskich
ul. Rynek 2
63-760 Zduny

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja przekazana wg. właściwości
BB.152.4.2022 05.05.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2022 01.07.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2022 14.10.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.7.2022 18.11.2022 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji  

2021

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.9.2021 29.10.2021 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.8.2021 20.10.2021 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.7.2021 29.09.2021 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2021 16.08.2021 Osoba
prawna
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia
BB.152.4.2021 26.03.2021 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2021 17.03.2021 Osoba
prawna
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

BB.152.2.2021

wycofanie petycji

08.02.2021 Osoba prywatna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

BB.152.1.2021

+

uzupełnienie

05.01.2021 Stowarzyszenie Polska Wolna
od GMO
ul. Jagielońska 21 44-100 Gliwice
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

2020

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.5.2020 26.10.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2020 07.09.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2020 04.08.2020 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2020 27.03.2020 Osoby prywatne zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2020 27.03.2020 Osoba prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji Petycja pozostaje bez rozpatrzenia

2019

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.8.2019 12.12.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.7.2019 10.12.2019

Renata Sutor

ul. Rynek 8B

34-700
Rabka - Zdrój

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.6.2019 19.10.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2019 14.10.2019 Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.4.2019 28.05.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2019 22.05.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2019 25.03.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2019 06.03.2019 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

2018
 

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.6.2018 06.11.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2018 19.09.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2018 11.09.2018 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2018   - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
BB.152.2.2018 17.04.2018  - zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.1.2018 16.02.2018 - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.

2017

Petycja Data
złożenia

Nazwa
podmiotu

Przewidywany
termin załatwienia
Informacja
o sposobie
załatwienia
petycji
BB.152.10.2017 11.12.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.9.2017 18.10.2017

Dr Bogusław J.Feder Akademia
Liderów Innowacji
i Przedsiębiorczości Fundacja
ul. Orzeszkowej 2, 05-827 Grodzisk Mazowiecki

KRS: 0000318482

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.8.2017 18.09.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.7.2017 18.09.2017 - - Petycja pozostaje bez rozpatrzenia.
BB.152.6.2017 8.09.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.5.2017 30.08.2017 Osoba Prawna
Szulc-Efekt
sp. z o.o. KRS: 0000059459
zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.4.2017 19.07.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.3.2017 5.06.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE
BB.152.2.2017 6.05.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIEBB.152.1.2017

 

1.02.2017 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE

2016 

Petycja Data złożenia Nazwa podmiotu Przewidywany termin załatwienia Informacja
o sposobie załatwienia petycji
BB.152.1.2016 4.10.2016

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o.o. KRS: 0000059459

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.2.2016 26.09.2016 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji POZYTYWNIE
BB.152.3.2016 31.10.2016 Osoba Prawna zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji NEGATYWNIE

 

Załączniki

Metryka dokumentu

Tytuł dokumentu:Petycje składane do Burmistrza
Podmiot udostępniający informację:
Informację opublikował:Marek Stocki
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.10.2016 15:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
ukryj
28.11.2022 10:47 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
28.11.2022 10:43 Dodano załącznik "BB.152.7.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
16.11.2022 10:13 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
16.11.2022 10:12 Dodano załącznik "Odp - BB.152.6.2022.pdf" (Marek Stocki)
20.10.2022 09:36 Dodano załącznik "BB.152.6.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
20.10.2022 09:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2022 09:35 Usunięto załącznik BB.142.6.2022.PDF (Agnieszka Gawron)
20.10.2022 09:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
20.10.2022 09:15 Dodano załącznik "BB.142.6.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
29.09.2022 14:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.09.2022 14:31 Dodano załącznik "odp. - BB.152.5.2022.pdf" (Agnieszka Gawron)
29.07.2022 10:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
29.07.2022 10:38 Dodano załącznik "odp. BB.152.4.2022.pdf" (Agnieszka Gawron)
05.07.2022 08:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
05.07.2022 07:53 Dodano załącznik "BB.152.5.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
05.07.2022 07:52 Dodano załącznik "BB.152.4.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
26.04.2022 11:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.04.2022 11:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.04.2022 11:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
26.04.2022 11:06 Dodano załącznik "odp. BB.152.1.2022.pdf" (Agnieszka Gawron)
26.04.2022 11:06 Dodano załącznik "odp. BB.152.2.2022.pdf" (Agnieszka Gawron)
15.03.2022 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
15.03.2022 08:05 Dodano załącznik "BB.152.2.2022.PDF" (Agnieszka Gawron)
18.02.2022 09:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
18.02.2022 08:59 Dodano załącznik "BB.152.1.2022.pdf" (Agnieszka Gawron)
19.11.2021 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
19.11.2021 14:50 Usunięto załącznik Odp. BB.152.7.2021.pdf (Agnieszka Gawron)
19.11.2021 14:50 Dodano załącznik "Odp. BB.152.7.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
19.11.2021 14:48 Dodano załącznik "Odp. BB.152.7.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
03.11.2021 13:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
03.11.2021 13:18 Dodano załącznik "BB.152.9.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
02.11.2021 14:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
02.11.2021 14:28 Dodano załącznik "BB.152.6.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
02.11.2021 14:28 Dodano załącznik "BB.152.7.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
02.11.2021 14:28 Dodano załącznik "BB.152.8.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
11.06.2021 15:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
11.06.2021 15:27 Dodano załącznik "Odp. BB 152.3.2021a.pdf" (Agnieszka Gawron)
11.06.2021 15:27 Dodano załącznik "Odp. BB.152.2.2021a.pdf" (Agnieszka Gawron)
10.06.2021 15:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
10.06.2021 15:08 Dodano załącznik "Odp. BB.152.4.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
30.03.2021 13:32 Dodano załącznik "BB.152.4.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
30.03.2021 13:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
30.03.2021 13:19 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.03.2021 08:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
25.03.2021 08:10 Dodano załącznik "odp. - BB.152.1.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
17.03.2021 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2021 14:52 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2021 14:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2021 14:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Gawron)
17.03.2021 14:49 Dodano załącznik "BB.152.3.2021.pdf" (Agnieszka Gawron)
11.03.2021 14:08 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
04.03.2021 07:34 Dodano załącznik "Wycofanie petycji - BB.152.2.2021a.pdf" (Marek Stocki)
04.03.2021 07:34 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
02.03.2021 12:21 Dodano załącznik "BB.152.2.2021a.pdf" (Marek Stocki)
02.03.2021 12:21 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
02.03.2021 12:16 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.01.2021 13:20 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.01.2021 13:19 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.01.2021 13:18 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
18.01.2021 13:18 Dodano załącznik "BB.152.1.2021.pdf" (Marek Stocki)
18.01.2021 13:18 Dodano załącznik "uzupełnienie do BB.152.1.2021.pdf" (Marek Stocki)
29.10.2020 09:32 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
29.10.2020 09:31 Dodano załącznik "BB.152.3.2020 odp..pdf" (Marek Stocki)
29.10.2020 09:31 Dodano załącznik "BB.152.5.2020 odp. a..pdf" (Marek Stocki)
29.10.2020 08:30 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
29.10.2020 08:26 Dodano załącznik "BB.152.5.2020.pdf" (Marek Stocki)
02.10.2020 14:33 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
02.10.2020 14:32 Dodano załącznik "BB.152.4.2020 odp.pdf" (Marek Stocki)
25.09.2020 15:25 Dodano załącznik "BB.152.4.2020.pdf" (Marek Stocki)
25.09.2020 15:25 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
25.09.2020 15:24 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.08.2020 09:03 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.08.2020 09:02 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
19.08.2020 09:02 Dodano załącznik "BB.152.3.2020.pdf" (Marek Stocki)
18.06.2020 13:59 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
24.04.2020 18:00 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
24.04.2020 17:59 Dodano załącznik "BB.152.2.2020 odp.pdf" (Marek Stocki)
31.03.2020 10:16 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
31.03.2020 10:15 Dodano załącznik "BB.152.1.2020..pdf" (Marek Stocki)
31.03.2020 10:15 Dodano załącznik "BB.152.2.2020..pdf" (Marek Stocki)
31.03.2020 10:14 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
05.03.2020 11:30 Dodano załącznik "BB.152.7.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
05.03.2020 11:30 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
05.03.2020 11:29 Usunięto załącznik BB.152.7.2019 odp.pdf (Sara Pawłowska)
05.03.2020 11:21 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
05.03.2020 11:20 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
05.03.2020 11:19 Dodano załącznik "BB.152.7.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
07.01.2020 09:15 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
07.01.2020 09:14 Dodano załącznik "BB.152.5.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
07.01.2020 09:14 Dodano załącznik "BB.152.8.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:54 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:51 Dodano załącznik "BB.152.8.2019.pdf" (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:51 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:48 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:47 Dodano załącznik "BB.152.7.2019.pdf" (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:45 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.01.2020 13:40 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
13.11.2019 14:09 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
13.11.2019 14:07 Dodano załącznik "BB.152.6.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
12.11.2019 13:11 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 13:09 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 13:07 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 12:54 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 12:53 Dodano załącznik "BB.152.6.2019" (Sara Pawłowska)
12.11.2019 12:51 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 12:47 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
12.11.2019 12:45 Dodano załącznik "BB.152.5.2019" (Sara Pawłowska)
19.08.2019 14:51 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
19.08.2019 14:49 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
19.08.2019 14:46 Dodano załącznik "BB.152.3.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
19.08.2019 14:46 Dodano załącznik "BB.152.4.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:46 Usunięto załącznik BB.152.3.2019.pdf (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:46 Dodano załącznik "BB.152.3.2019.pdf" (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:46 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:36 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:35 Dodano załącznik "BB.152.3.2019.pdf" (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:35 Dodano załącznik "BB.152.4.2019.pdf" (Sara Pawłowska)
03.07.2019 12:34 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:56 Dodano załącznik "BB.152.2.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:56 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:55 Usunięto załącznik BB.152.2.2019 odp.pdf (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:31 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:30 Dodano załącznik "BB.152.2.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
02.07.2019 12:29 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:31 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:30 Dodano załącznik "BB.152.2.2019 petycja mikroporady.pdf" (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:29 Usunięto załącznik BB.152.2.2019.doc (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:29 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:27 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
02.07.2019 11:24 Dodano załącznik "BB.152.2.2019.doc" (Sara Pawłowska)
10.04.2019 12:32 Edycja dokumentu (Sara Pawłowska)
10.04.2019 12:27 Dodano załącznik "BB.152.1.2019 podwórko Nivea.pdf" (Sara Pawłowska)
10.04.2019 12:27 Dodano załącznik "BB.152.1.2019 odp.pdf" (Sara Pawłowska)
06.02.2019 10:10 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
06.02.2019 10:07 Usunięto załącznik BB.152.6.2019.pdf (Marek Stocki)
06.02.2019 10:07 Dodano załącznik "BB.152.6.2018.pdf" (Marek Stocki)
06.02.2019 10:06 Dodano załącznik "BB.152.6.2019.pdf" (Marek Stocki)
06.02.2019 10:06 Dodano załącznik "Wniosek petycja od firmy Szulc Efekt Sp.z o.o..pdf" (Marek Stocki)
06.02.2019 10:05 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.11.2018 14:49 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.11.2018 14:46 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
08.11.2018 14:43 Dodano załącznik "BB.152.4.2018.pdf" (Marek Stocki)
08.11.2018 14:43 Dodano załącznik "smog.pdf" (Marek Stocki)
08.11.2018 14:43 Dodano załącznik "BB.152.5.2018.pdf" (Marek Stocki)
08.11.2018 14:43 Dodano załącznik "wzorowa łazienka.pdf" (Marek Stocki)
08.11.2018 14:41 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
04.05.2018 09:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.04.2018 13:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.04.2018 13:43 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję.pdf" (Agnieszka Zaucha)
27.04.2018 13:43 Dodano załącznik "Petycja BB.152.2.2018 - Walczymy ze smogiem.pdf" (Agnieszka Zaucha)
26.04.2018 11:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
30.03.2018 11:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.12.2017 10:34 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
27.12.2017 10:33 Dodano załącznik "Odp na petycję BB.152.10.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
21.12.2017 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
21.12.2017 14:19 Dodano załącznik "PETYCJA W SPR PRZEKAZANIA WNIOSKU DO SP.pdf" (Agnieszka Zaucha)
21.12.2017 14:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:55 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:43 Dodano załącznik "Petycja BB.152.9.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:43 Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję 152.9.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
09.11.2017 13:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.10.2017 11:30 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.10.2017 11:29 Dodano załącznik "Petycja 152.8.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
04.10.2017 11:25 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.10.2017 11:24 Dodano załącznik "odp na petycje 152.8.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
04.10.2017 11:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
12.09.2017 13:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
12.09.2017 13:44 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję BB.152.6.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
12.09.2017 13:44 Dodano załącznik "WZOROWA ŁAZIENKA 2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
12.09.2017 13:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 13:20 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję BB.152.5.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 13:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 12:43 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 12:38 Dodano załącznik "Petycja 152.5.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 12:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
04.09.2017 12:35 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
26.07.2017 12:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
26.07.2017 12:22 Dodano załącznik "Petycja.pdf" (Agnieszka Zaucha)
26.07.2017 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
26.07.2017 11:32 Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję BB.152.4.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
11.07.2017 14:03 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
11.07.2017 14:00 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję.pdf" (Agnieszka Zaucha)
11.07.2017 14:00 Dodano załącznik "BB.152.3.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
24.05.2017 10:11 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
24.05.2017 10:06 Dodano załącznik "ZAWIADOMIENIE BB.152.2.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
23.05.2017 15:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.05.2017 14:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.05.2017 13:01 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.05.2017 13:00 Dodano załącznik "BB.152.2.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
23.05.2017 12:59 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
08.02.2017 09:09 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję.pdf" (Agnieszka Zaucha)
08.02.2017 09:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:09 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 14:07 Dodano załącznik "BB.152.1.2017.pdf" (Agnieszka Zaucha)
06.02.2017 13:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
23.11.2016 08:32 Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję czyste powietrze.pdf" (Agnieszka Zaucha)
23.11.2016 08:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.11.2016 11:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.11.2016 11:44 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.11.2016 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
22.11.2016 11:34 Dodano załącznik "Petycja Czyste powietrze UKRYTE DANE.pdf" (Agnieszka Zaucha)
11.10.2016 10:55 Usunięto załącznik odpowiedź na petycję-bip.pdf (Marek Stocki)
11.10.2016 10:55 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję-bip.pdf" (Marek Stocki)
11.10.2016 10:55 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
11.10.2016 10:51 Dodano załącznik "petycja bip.pdf" (Marek Stocki)
11.10.2016 10:51 Dodano załącznik "odpowiedź na petycję-bip.pdf" (Marek Stocki)
11.10.2016 10:50 Edycja dokumentu (Marek Stocki)
07.10.2016 14:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 14:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 14:52 Dodano załącznik "Odpowiedź na petycję.pdf" (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 14:22 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 11:42 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 11:40 Edycja dokumentu (Agnieszka Zaucha)
07.10.2016 11:24 Dodano załącznik "PETYCJA.pdf" (Agnieszka Zaucha)
06.10.2016 15:17 Utworzenie dokumentu. (Marek Stocki)